Modul Výroby v HELIOSu podpoří stabilitu a prosperitu společnosti!

Prosinec 01, 2022

Potřebujete mít v každém okamžiku přesné informace o stavu výroby, plánovaných aktivitách i realizovaných zakázkách? Pomůžeme vám získat je rychle a efektivně! HELIOS iNuvio totiž významně podporuje komplexní řízení všech typů výroby, je schopen vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku a navazuje na produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti.

HELIOS také zajišťuje integrované logistické a finanční moduly přímo podporují ekonomické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních společnostech. Kapacitní plánování dodává důležité informace o možnostech a kapacitách výroby.

Není žádným tajemstvím, že HELIOS podpoří veškeré procesy vedoucí ke stabilitě a prosperitě společnosti. Jen ty výrobní společnosti, které umí pružně reagovat na požadavky zákazníků, umí je včas a za dohodnuté ceny zrealizovat a umí svůj produkt včas k zákazníkům dodat, mohou patřit mezi úspěšné. A pro takové společnosti je HELIOS neodmyslitelnou součástí každodenního provozu. „Jednu z největších výhod shledávám v tom, že je modulární. Klient si tedy může poskládat systém dle svých přání a požadavků a je samozřejmostí, že jednotlivé funkcionality může v budoucnu dokupovat a s tím, jak roste jeho firma, může rozšiřovat i svůj ERP systém,“ upozorňuje HELIOS konzultantka Markéta Dočkalová.

Zrychlení a větší přehled v práci s daty

Chcete mít konečně pořádek v evidenci vývoje výrobní dokumentace? Tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností to maximálně umožňuje! Výrobní ředitel má navíc díky velmi propracovanému nabídkovému řízení již v obchodní fázi konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby. To se hodí, že?

Celkový systém je plně připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako je například nemoc pracovníka, odstávka stroje, urgentní zakázky s nejvyšší prioritou. Mrkněte se na top výhody modulu Výroby, ty vás rozhodně přesvědčí o správnosti nasazení podnikového systému HELIOS iNuvio do vaší společnosti. „Výhod je jinak zajisté spoustu, ať už automatizace rutinních operací, možnost napojení na externí aplikace, personalizované uživatelské rozhraní či zrychlení a zpřehlednění práce s daty,“ vypočítává Markéta Dočkalová, která v červnu podstoupila úspěšnou certifikaci opravňující zavádět HELIOS iNuvio do výrobních podniků.

vy roba 1

Výhodu modulu Výroby:

  • Technická příprava výroby
  • Efektivní řízení výroby
  • Sběr dat pomocí terminálů
  • Plánování kapacitních zdrojů
  • Tvorba kalkulací
  • Optimalizace zásob
  • Podpora nabídkové činnosti
  • Vyhodnocování zakázek
  • Podpora norem ISO

Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.