Uspořádali jsme první networking pro místní podnikatele!

Červenec 20, 2022

Networking jsme uspořádali s místními podnikateli a zaměstnanci nejen z IT oboru. Hlavním tématem byla cesta k úspěchu díky digitalizaci, ale zkušenosti si vzájemně účastníci networkingu vyměnili i v jiných ohledech. Tím seriál neformálních meetingů společnosti coalios zdaleka nekončí!

Neformálního setkání v nových prostorách společnosti coalios v Letohradě v bývalé policejní stanici u náměstí Svobody se zúčastnilo několik podnikatelů a zaměstnanců nejen z IT oboru. Z Letohradu dorazili například zástupci společnosti UNITA a dalších společností z regionu. Zastoupeny byly nejrůznější ERP systémy, především však HELIOS iNuvio a SAP. „Setkání předčilo mé očekávání. Krásně se mezi všemi účastníky rozjela diskuze a padla řada užitečných návrhů, jak zlepšit jednotlivé firemní procesy. Sdílení informací bylo zajisté přidanou hodnotou pro všechny zúčastněné. Bavili jsme se o různých problémech a jejich řešeních. Bylo to živé, nenásilné a příjemné pro všechny strany,“ nepochybuje výkonný ředitel letohradské společnosti coalios s.r.o., která setkání iniciovala. „Začali jsme v 16:00 a konec byl kolem 19:30. Bereme to tak, že účastníkům s námi bylo dobře (úsměv). Na základě pozitivní zpětné vazby už nyní víme, že v září proběhne networking znovu. Pokud se o něm chcete dozvědět více, buďte s námi v kontaktu na webu coalios.cz nebo sledujte naše sociální sítě coalfamily,“ upozorňuje Jakub Kalát.

Jednoznačně přínosná událost, potěšilo vedoucí výroby Elišku Taclovou

Networkingu se zúčastnila mimo jiné i vedoucí výroby společnosti UNITA Letohrad Eliška Taclová. Ta se se svým týmem zaměřuje na výrobu chladících vitrín a komplexního vybavení pro potravinářské prodejny. „Za pozvání na setkání s místními podnikateli děkuji. Pro mě jednoznačně přínosná událost, ze které jsem si odnesla spoustu nečekaných poznatků,“ nezastírá Eliška Taclová. „Myslím, že žádný z příchozích dopředu úplně nevěděl, co má od setkání očekávat. Atmosféra, kterou zástupci firmy coalios vytvořili – příjemné prostředí, drobné občerstvení, ale především uvolněnost jejich projevu, značně přispěla k velmi zajímavým diskuzím, které byly upřímné a otevřené,“ potěšilo vedoucí výroby společnosti UNITA Letohrad Elišku Taclovou. „Diskuze byla již od samého začátku dobře korigována a uvolněná atmosféra docílila otevřenosti všech zúčastněných,“ doplňuje v podobném duchu Dominik Petráček, aplikační inženýr OEZ, s.r.o.

Neformálního setkání s místními podnikateli a zaměstnanci se zúčastnili i pracovníci, kteří stojí ve vedoucích pozicích daných společností. „Z pozice vedoucího pracovníka pro mne byly přínosné zkušenosti ostatních „kolegů“ ač z jiných oborů. Řeší podobná úskalí z běžného provozu a sdílené poznatky a zkušenosti mohou každému přinést nový úhel pohledu na danou problematiku, případně i lepší způsob řešení na jeho pracovišti,“ prozrazuje Eliška Taclová. „Myslím, že setkání bylo jednoznačně plodné pro každého. Pokud budou případná další setkání a následně budou nadhozena konkrétní témata, jistě to přispěje k lepší připravenosti z naší strany. Vyzdvihla bych tedy především uvolněnou a přátelskou atmosféru v příjemném prostředí s usměvavým týmem společnosti coalios,“ upozorňuje vedoucí výroby společnosti UNITA Letohrad.

Zastoupeny byly i větší společnosti, které mají s digitalizací bohaté zkušenosti. Toto setkání bych doporučil všem, kteří to s digitalizací firmy myslí opravdu vážně. Zjistíte, že v digitalizaci není skoro nic nemožné a že automatizovat lze téměř vše, uzavírá Dominik Petráček.

Letohradská společnost coalios s.r.o. by všem účastníkům ráda poděkovala za otevřenost, vzájemné sdílení zkušeností a příjemnou atmosféru. Coalios si zakládá na důležitosti partnerského přístupu a aktivního přístupu zákazníka k implementaci. Tím, že první neformální setkání s místními podnikateli předčilo všechna očekávání, rádi bychom Vás již nyní pozvali na navazující networking, který se uskuteční v září. Přesný termín brzy upřesníme na našem webu www.coalios.cz a sociálních sítích coalfamily.


Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.