6/ Jakou roli v rozhodování o novém ERP systému hraje rozpočet?

Červen 23, 2022

V předchozím čísle našeho pravidelného blogu jsme se zaměřili na to, co vše by měl podnikový systém umět. Jako u každého jiného projektu je však jednou z klíčových aktivit stanovení rozpočtu a hlídání jeho plnění!

Myslete na to, že se nejedná o jednorázovou investici, ale o investici do budoucnosti Vaší společnosti. Poptejte více řešení, případně více partnerů. Nechte si sestavit rámcové nabídky dle zadávací dokumentace a před započetím implementace věnujte část peněz detailní analýze s vybraným dodavatelem. V opačném případě si ponechte 20-30% rezervu nad rámcovou nabídkou. 

Věnujte nějaký čas výpočtu návratnosti takové investice. Zavedením informačního systémů můžete uspořit lidskou práci, zvýšit automatizaci procesů, zbavit se rutinních činností a věnovat se vytváření skutečné hodnoty, kvůli které Vaše společnost vznikla.

Co nejčastěji prodražuje implementační projekty? 

  • Nesoučinnost klíčových uživatelů zákazníka – zpravidla jsou zavaleni vlastní operativou a nemají dostatek času na nově vznikající systém.
  • Změny v projektovém týmu během implementace.
  • Nepřipravenost infrastruktury na straně zákazníka.
  • Nedostatečná specifikace zadání.
  • Nepochopení rámcového zadání dodavatelem.
  • Změny zadání během implementace.

Poslední tři body můžete opomenout, pokud investujete čas do detailní analýzy společně s Vaším implementačním partnerem. Více informací najdete také na webu www.coalios.cz. Neváhejte se nám ozvat, se vším rádi pomůžeme a do detailu s Vámi vaše potřeby probereme!


Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.