3/ Co je potřeba udělat před změnou podnikového ERP systému?

Červen 02, 2022

Díky předchozím číslům našeho pravidelného blogu už víte, co je to ERP systém a zdali nastal čas posunout se vpřed a být úspěšným podnikatelem. Ve 3. čísle blogu si vysvětlíme, co je potřeba udělat před takovou změnou. Rozhodně se není čeho bát, můžete se těšit na samé plusy!

V první řadě definujte projekt a jmenujte projektového manažera. Implementaci nového, nebo změnu stávajícího systému doporučujeme hned od začátku vnímat jako projekt. V případě, že Vaše firma disponuje zkušeným projektovým manažerem, využijte jeho kompetencí. V opačném případě se nebojte zeptat implementačního partnera, zda je součástí implementace také projektový vedoucí.

Zamyslete se nad složením projektového týmu

Společně vytipujte zkušené pracovníky z jednotlivých oblastí – takové budeme v projektu nazývat klíčovými uživateli. Takový zaměstnanec by měl dokonale znát oblast, kterou má na starost. Dále by měl mít flexibilní myšlení a být otevřen inovativním řešením. V ideálním případě bude takový pracovník motivován využít změnu informačního systému k optimalizaci efektivního fungování jeho oddělení.

Je bezpodmínečně nutné, aby všichni členové projektového týmu měli vyhrazenou kapacitu na tento projekt a nestavěli se k němu jako k nutnému zlu, nebo výmyslu pana majitele. Vyvarujte se změnám zodpovědných osob v projektovém týmu.

Zmapujte stávající stav

Pokuste se identifikovat všechny oblasti, procesy a agendy, které by měly být v novém systému řešeny. Projděte potřeby jednotlivých oblastí a udělejte si také čas na komplexní pohled na Vaši společnost. Jak spolu jednotlivá oddělení spolupracují a jak by se tato spolupráce dala ještě prohloubit. Máte totiž jedinečnou příležitost ke zvýšení efektivity řízení firmy!

Nebojte se zrušit procesy, které jsou zastaralé. V neposlední řadě se také zkuste podívat několik let dopředu – jak bude Vaše společnost vypadat? Které další oblasti bude nutné v budoucnu řešit? Bude nový systém připraven na jednoduché zavedení takových změn? Poroste nový systém s námi? Máte už jasno? Pokud ne, přečtěte si znovu předchozí blogy, které najdete i na našem webu www.coalios.cz.


Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.