Výroba

HELIOS významně podporuje komplexní řízení všech typů výroby, je schopen vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku a navazuje na produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti. Integrované logistické a finanční moduly přímo podporují ekonomické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních společnostech. Kapacitní plánování dodává důležité informace o možnostech a kapacitách výroby.
  • Technická příprava výroby
  • Efektivní řízení výroby
  • Sběr dat pomocí terminálů
  • Plánování kapacitních zdrojů
  • Tvorba kalkulací
  • Optimalizace zásob
  • Podpora nabídkové činnosti
  • Vyhodnocování zakázek
  • Podpora norem ISO
Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.