Controlling

HELIOS Controlling obsahuje moduly, které uživatelům pomáhají v oblasti manažerského vyhodnocování a controllingu. Díky HELIOS iNuvio můžete sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti. Budete mít dokonalý přehled o finančním dění v organizaci a získáte možnost sledovat finanční toky, včetně pohledávek a závazků. Dále lze sledovat nejen aktuální příjmy a výdaje, ale též predikovat budoucnost pro určení strategických cílů. Samozřejmostí je podpora integrovaného Business Intelligence.
  • Busines Intelligence
  • Mezinárodní účetní standardy
  • Výkazy a reporty
  • Výkazy pro příspěvkové organizace
  • Řízení peněžních toků
  • Účetní konsolidace
  • Finanční analýza
Coalsoft

Využívejte Váš HELIOS moderně a naplno.